Veilig vuurwerk afsteken!

  • VuurwerkCheck - Behoud de vuurwerk traditie!
  • VuurwerkCheck - Draag altijd een vuurwerkbril!

Vuurwerk is een pyrotechnisch artikel dat dient ter vermaak. In grote lijnen is vuurwerk ingedeeld in de volgende categorieën: 

  • categorie 1: vuurwerk met zeer weinig gevaar, is ook binnenshuis te gebruiken (voorheen fop- en schetsvuurwerk)
  • categorie 2: vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
  • categorie 3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
  • categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik.

De Inspectie Leefomgeving en Transport  (ILT) houdt toezicht op de naleving van de regelgeving (zie ook toezicht op productveiligheid) over vuurwerk. De ILT heeft te maken met Europese en Nationale regelgeving (Vuurwerkbesluit). Ook op het transport en de classificatie van vuurwerk houdt de ILT toezicht.

Toezicht op productveiligheid
Een belangrijke taak voor de ILT is het testen van vuurwerk op productveiligheid (categorie 1, 2 ,3 en 4). Het meeste vuurwerk dat in Nederland tot ontbranding wordt gebracht komt uit China. Om de kwaliteit van het vuurwerk te beoordelen, worden er steekproefsgewijs vuurwerkartikelen getest. Er wordt beoordeeld of ze aan de productveiligheidseisen voldoen. Deze eisen zijn bepaald door een Europese Richtlijn en uitgewerkt in 5 normbladen. Bij deze testen wordt onder andere gekeken naar de volgende zaken: samenstelling en hoeveelheid kruit, de stabiliteit van het vuurwerkartikel, de schiethoek van vuurpijlen, het geluidsniveau van de vuurwerkartikelen, de lontvertraging, blindgangers en het te laag ontploffen van knallading in “lucht”vuurwerk (bijv. vuurpijlen en cakeboxen).

Op grond van het Vuurwerkbesluit moeten vuurwerkartikelen voorzien zijn van een CE markering. Als een CE Markering is aangebracht dan kan de consument er vanuit gaan dat dit product voldoet aan de Europese regelgeving. Dit neemt niet weg  dat een importeur van vuurwerk uiteindelijk verantwoordelijk is en blijft voor de kwaliteit en de veiligheid  van het vuurwerk dat door hem op de markt wordt gebracht.

Vuurwerk steek je veilig af!

Lees de gebruiksaanwijzing Gebruik geen alcohol of drugs voor of tijdens het afsteken Draag altijd een vuurwerkbril Draag niet brandbare kleding zonder capuchon Houd rekening met de omgeving Gebruik altijd een aansteeklont of aansteekfakkel Steek vuurwerk met gestrekte arm aan Gebruik voor vuurpijlen altijd een lanceerplatformGa nooit met je hoofd of lichaam boven het vuurwerk hangen Gooi geen vuurwerk naar mens of dier Houd voldoende afstand bij het kijken naar vuurwerk Ruim je vuurwerkafval op

 

Gratis vuurwerkbril

Mede mogelijk gemaakt door:
Veiligheid.nl Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland
VuurwerkCheck
VuurwerkCheck