Categorieën

Vuurwerk categorieën

Vuurwerk is in Nederland opgedeeld in Vier categorieën. Per categorie is bepaald om welk type vuurwerk het gaat, vanaf welke leeftijd je het mag kopen en wanneer het gebruikt mag worden. Deze categorieën worden gehanteerd voor consumenten- en professioneel vuurwerk.

Een categorie wordt tegenwoordig altijd aangeduid met de F, bijvoorbeeld Categorie (Cat) F1. De F staat voor Fireworks.

Consumentenvuurwerk en fop- en schertsvuurwerk zijn termen uit het RACT (Regeling Aanwijzing Consumenten- en Theatervuurwerk). Hierin wordt bepaald waaraan Nederlands consumentenvuurwerk moet voldoen.

Let op: Fop- en schertsvuurwerk kan soms ook onder Categorie F2 vallen (bepaalde Sterretjes en Bengaalse fakkels). Kindervuurwerk valt onder “fop en schertsvuurwerk” Cat.1.

Categorie F1

Fop- en schertsvuurwerk vanaf 12 jaar
Vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert. Dit mag het hele jaar door verkocht worden, ook in supermarkten en feestwinkels.

Categorie F2

Consumentenvuurwerk vanaf 16 jaar
Vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert. Het is bestemd voor gebruik buitenshuis op een afgebakende plaats. Dit vuurwerk mag alleen op de officiële verkoopdagen in december in gespecialiseerde winkels met vergunning verkocht worden.

Categorie F3

Zwaarder consumentenvuurwerk vanaf 18 jaar
Vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte. Eerder mocht dit vuurwerk verkocht worden. Echter geldt er per 2020 een verbod op F3 vuurwerk.

Categorie F4

Professioneel vuurwerk vanaf 18 jaar
Vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door personen met gespecialiseerde kennis en certificering. Dit vuurwerk mag het hele jaar door verkocht worden, maar niet aan consumenten.

Winkeliers Login

Nog geen lid van VuurwerkCheck en wilt u lid worden? Klik dan hier!